Verdt å vite

14. oktober 2010

Katt med gjess

Skulpturen “Katt med Gjess” ved Madla Bydelshus. Den er laget i bronse av Skule Waksvik og plassert på en sokkel av granitt. Skule Waksvik er født […]
14. oktober 2010

Kors på Krossberg

Kors på Krossberg. Restene etter korset som sto på Krosberg, som nå oppbevares på Arkeologisk Museum i Stavanger, var i så dårlig forfatning at Madla Historielag […]
14. oktober 2010

Gravstøtte – Øvre Madla kirkegård

På den gamle kirkegården på Øvre Madla står gravmonumentet etter Johanne Margarethe Smith med denne innskriften: HER HVILER JOHANNE MARGRETHE SMITH EN DATTER AV OBERSTE MICHAEL […]
14. oktober 2010

Plakett: Garborgloen – Sandal

Etter et forslag fra Lars Ropeid, satte Madla Historielag i stand en minnelund etter  Arne Garborg. På dette stedet ønsket Arne Garborg å sette opp en dikterhytte. […]