Verdt å vite

14. oktober 2010

Kors på Krossberg

Kors på Krossberg. Restene etter korset som sto på Krosberg, som nå oppbevares på Arkeologisk Museum i Stavanger, var i så dårlig forfatning at Madla Historielag […]
14. oktober 2010

Gravstøtte – Øvre Madla kirkegård

På den gamle kirkegården på Øvre Madla står gravmonumentet etter Johanne Margarethe Smith med denne innskriften: HER HVILER JOHANNE MARGRETHE SMITH EN DATTER AV OBERSTE MICHAEL […]
14. oktober 2010

Plakett: Garborgloen – Sandal

Etter et forslag fra Lars Ropeid, satte Madla Historielag i stand en minnelund etter  Arne Garborg. På dette stedet ønsket Arne Garborg å sette opp en dikterhytte. […]
14. oktober 2010

Skulptur: Fiskerens kone

Anna Malena Jonsdatter, en fiskerkone fra Tananger, er modellen til skulpturen. Hun gikk med en fiskekipe på ryggen til messen i Madlaleiren for å selge fiskefangsten. […]