Verdt å vite

17. oktober 2010

Buseneset – Sunde

Der er to forklaringer på navnet. Når fiskerne kom hjem fra fiske, tørket de garna (busen) sine på neset. Navnet kan også komme av den brede båten […]
17. oktober 2010

Blidensol – Madlamark

Den nedre delen av skogen i Madlamark ble kaldt for Blidensol. Vis større kart
17. oktober 2010

Betafo – Sunde

Et jordstykke som ble gitt til det Norske Misjonsselskap av Ommund Olsen. Stedet er oppkalt etter en misjonsstasjon på Madagaskar.   Wikipedia: Betafo er hovedstaden i […]
17. oktober 2010

Austerheim/Øygarden – Sunde

Heimen eller gården som lå øst for hovedbølet  Sør-Sundetunet eller øst for sundet. Austerheim eller Øygarden var drevet av leilendinger gjennom heile middelalderen. Var en av […]