Verdt å vite

17. oktober 2010

Blidensol – Madlamark

Den nedre delen av skogen i Madlamark ble kaldt for Blidensol. Vis større kart
17. oktober 2010

Betafo – Sunde

Et jordstykke som ble gitt til det Norske Misjonsselskap av Ommund Olsen. Stedet er oppkalt etter en misjonsstasjon på Madagaskar.   Wikipedia: Betafo er hovedstaden i […]
17. oktober 2010

Austerheim/Øygarden – Sunde

Heimen eller gården som lå øst for hovedbølet  Sør-Sundetunet eller øst for sundet. Austerheim eller Øygarden var drevet av leilendinger gjennom heile middelalderen. Var en av […]
17. oktober 2010

Aubeberget – Søra Sunde

Har fått navnet etter Aubøen som bodde ved dette berget.  Aubøen kom fra Aubø i Nedstrand og het egentlig Ola Olsen Vis større kart