Verdt å vite

17. oktober 2010

Bjørn Farmannsgate – Madlamark

Sidegate til Madlamarkveien. Kjøpmann Bjørn Farmann var sønn av Harald Hårfagre. Han ble av faren satt til underkonge på Østlandet. Han residerte på kongsgården Sem i Vestfold. […]
17. oktober 2010

Bergljotsgate – Madlamark

Sidegate til Bjørn Farmannsgate. Bergljot var  datter av Håkon jarl, gift med Einar Tambarskjelve. Harald Hardrådes menn tok livet av både Einar og sønnen Eindride ca. 1050. […]
17. oktober 2010

Birgittasgate – Madlamark

Sidegate til Madlamarkveien. Birgitta den hellige 1303-1373 , svensk helgen født på Finstad i Uppland var av adelig slekt. Gift med Ulf Gudmarson lagmann i Nærke, […]
17. oktober 2010

Aubehagen – Sunde

Sidegate til Tasabekken. Ifølge Gunnar Skadberg, har Aubehagen fått sitt navn etter Nedstrandbuen Ola Olsen som via husmannsplassen Aubøhagen på Aubø i Sjernarøy, slo seg ned […]