Verdt å vite

17. oktober 2010

Blancasgate – Madlamark

Sidegate til Madlamarkveien. Dronning Blanca av Namur (ca.1315-1363), var gift med Kong Magnus Erikson. Sommeren 1334 dro den 18-årige kongen med stort følge på frierferd til […]
17. oktober 2010

Bjørn Farmannsgate – Madlamark

Sidegate til Madlamarkveien. Kjøpmann Bjørn Farmann var sønn av Harald Hårfagre. Han ble av faren satt til underkonge på Østlandet. Han residerte på kongsgården Sem i Vestfold. […]
17. oktober 2010

Bergljotsgate – Madlamark

Sidegate til Bjørn Farmannsgate. Bergljot var  datter av Håkon jarl, gift med Einar Tambarskjelve. Harald Hardrådes menn tok livet av både Einar og sønnen Eindride ca. 1050. […]
17. oktober 2010

Birgittasgate – Madlamark

Sidegate til Madlamarkveien. Birgitta den hellige 1303-1373 , svensk helgen født på Finstad i Uppland var av adelig slekt. Gift med Ulf Gudmarson lagmann i Nærke, […]