Verdt å vite

17. oktober 2010

Handelsgartner Lars Bø – Madlakrossen

Hafrsfjordposten 1955 Handelsgartner Lars Bø hadde sin virksomhet i Madlakrossen. Eiendommen som lå mellom Weltzien og Jone Selvåg, kjøpte han av Erling Olsen. Bøe drev sin virksomhet fra […]
17. oktober 2010

Bj. Haferkamp – eksport import og agenturforettning

Bj. Haferkamp eksport-, import- og agenturforretning, ble startet av Bjørg Haferkamp 29/4 1959. Gunter Karl Haferkamp ble Prokurator den 12/12 1964.
17. oktober 2010

Blancasgate – Madlamark

Sidegate til Madlamarkveien. Dronning Blanca av Namur (ca.1315-1363), var gift med Kong Magnus Erikson. Sommeren 1334 dro den 18-årige kongen med stort følge på frierferd til […]
17. oktober 2010

Bjørn Farmannsgate – Madlamark

Sidegate til Madlamarkveien. Kjøpmann Bjørn Farmann var sønn av Harald Hårfagre. Han ble av faren satt til underkonge på Østlandet. Han residerte på kongsgården Sem i Vestfold. […]