Minnesmerker / Skulpturer

14. oktober 2010

Helleristninger: Aubeberget

Helleristningene ved Aubeberget ble oppdaget iflg. Hanne Thomsen fra Arkeologisk Museum, i 1959. Risntingene består av 96 enkelt figurer og en del groper. Ristningene er fra […]