Historiske tema

14. februar 2011

Posten i Madla.

  Posten iMadla. Et utdrag fra “Madla i Forandring” 2007 Skrevet av Ivar Tjelta og Knut Skorge: Madla kom med i postomberingen i 1891, men folk […]
1. februar 2011

Unionskonflikten Håland-Sola-Madla

Situasjonen på gårdene fra begynnelsen av 1800-tallet Bøndene livnærte seg direkte av egen gårdsdrift og fiske. Brødkorn ble dyrket og fòrmalt på gården. Budskapet ga nødvendig […]
27. januar 2011

Edruelighetsforhold og kommunens stilling til drukkenskapens bekjempelse.

I forbindelse med formannskapslovens 100-årsjubileum i 1937 oppnevnte Madla herredstyre en komite for å få utarbeidet en rapport eller en beretning fra den gang Malde sogn […]
7. november 2010

Ord og uttrykk som er på vei ut av bruk

ORD OG UTTRYKK: Ord og uttrykk som er på vei ut . Adle: Alle Agalig: Det er så underligt (rart). Ammeras: Oppstuss. Annige: Å væra annige, […]