Arrangement

1. oktober 2012

Bydelsvandring Sandal 09.09.12.

Ca. 25 deltakere hadde møtt opp i det fine høstværet da Historielagets vandring startet ved Sekundærstasjonen .   Stokkavatnet  – fra drikkevatn til friluftsområde. Jostein Selvåg […]
29. september 2012

2012 Tur til Finnøy og Sjernarøy 3 juni

54 medlemmer og venner av Madla Historielag – dvs full buss – var med på en tur som var lagt opp av Sverre Haga A/S. Sjåfør […]
29. september 2012

Årsmøte 2012 Hjalmar L Sunde

Årsmøte 2012       Hjalmar L. Sunde   Ivar Vaula ønsket velkommen til årsmøtet. Valg av møteleder og referent, Ivar Vaula og Grethe Groven foreslått […]
31. juli 2012

Invitasjon til Madla historielag sitt 20-årsjubileum fredag 19.oktober kl. 1900

Madla historielag vil markere sitt 20-årsjubileum med en festlig sammenkomst for våre medlemmer og for spesielt inviterte fra Rogaland historielag og de øvrige historielagene i Stavanger. […]