Arrangement

16. oktober 2010

Bydelsvandring 2008 – Jernaldergården

Søndag 24. august 2008 hadde Madla Historielag «bydelsvandring» til Jernaldergården på Ullandhaug. Ca. 30 av medlemmene møtte. Walter Husebø ønsket velkommen. Arkeolog Olle Hemdorf var vår […]
16. oktober 2010

Bydelsvandring 2009 – Madlatuå 23.08.

Leder i laget, Ivar Vaula kunne ønske rundt 60 frammøtte velkommen til vandringen. Møtested var ved Hafrsfjord skole. Grethe Groven og Olaug Ørjansen hadde stått for […]
14. oktober 2010

Vedtekter for Madla Historielag – revidert 16.01.2009

§ 1  Formål Lagets hovedformål er å samle inn og videreformidle kunnskap om tidligere Madla kommunes historie og egenart.   § 2   Virksomhet Formålet kan oppnås […]
15. november 2008

Fra del av Håland herred til Madla kommune

Madla sogn og Sola sogn var tidligere deler av Håland prestegjeld/ herred.  Av herredstyrets 20 representanter hadde Madla 4 representanter, – en fra hver av fra brukene Malde, Revheim, […]