Arrangementer

6. november 2010

Årsmelding for 2005

Madla Historielag (MH). Årsmelding 2005. Styret har i 2005 bestått av: Per Olav Tveita, Turid Vaula Johannessen, John A.Aasland, Torbjørn Frafjord, Jostein Selvåg,Ingeborg Mikalsen, Walter Husebø, Bjørg Vårli, […]
6. november 2010

Årsmelding for 2006

Madla historielag. Årsmelding pr. 1. januar 2007. 2006 har vært et godt arbeidsår for Madla historielag. Vi er ved årsskiftet 384 medlemmer, og økonomien er god. […]
6. november 2010

Årsmelding for 2007

Madla Historielag (MH) har pr. 31.12.07, 388 medlemmer, og økonomien er god. Formelt er vi knyttet til Rogaland Historie- og Ættesogelag ved gjennomgående medlemskap, og til […]
6. november 2010

Årsmelding for 2008

ÅRSMELDING FOR MADLA HISTORIELAG; 2008. Madla Historielag har 413 medlemmer pr. 31.12.2008, en økning på 31 iforhold til året før. Økonomien er god. Laget er knyttet […]