Arrangementer

15. november 2010

Årsmøte 2010 – Streiftokt langs Ryfylkeveien

REFERAT FRA ÅRSMØTE 1. MARS 2010   Årsmøte for Madla Historielag for 2009 blei holdt på Hafrsfjordsenteret mandag 1. mars 2010. Omkring 50 av medlemmene møtte. […]
6. november 2010

Årsmelding for 1998

Madla Historielag. Årsmelding for 1998 Oddvar Høiland  leder fra 1/1-1/8-98 og Per Olav Tveita fra 1/8-31/12-98 og derfor denne todelte årsrapport, Det har vært et hektisk […]
6. november 2010

Årsmelding for 2003

Årsmelding 2003 – Madla Historielag. 2003 har vært et godt arbeidsår for Madla Historielag. Det har vært stor aktivitet, og oppslutningen om våre arrangementer er høy. […]
6. november 2010

Årsmelding for 2004

Årsmelding 2004 – Madla historielag. Styret har i 2004 bestått av: Per Olav Tveita (leder), Turid Vaula Johnnessen, Oddvar Høiland, Torbjørn Frafjord, John A. Aasland, Sigrun […]