Referat

29. september 2012

Årsmøte 2012 Hjalmar L Sunde

Årsmøte 2012       Hjalmar L. Sunde   Ivar Vaula ønsket velkommen til årsmøtet. Valg av møteleder og referent, Ivar Vaula og Grethe Groven foreslått […]
3. mai 2012

«MADLA – Sett litt fra innsiden og mer fra utsiden» av Hjalmar I. Sunde

Stor glede og ære for meg å bli bedt om å holde foredrag på årsmøtet for Madla historielag. Jeg har flyttet 24 ganger i min karriere. Det gir en grad av rotløshet som de færreste vil oppleve. Det vil alltid være et behov for å kompensere. For mitt vedkommende har interesse for eller medlemskap i det lokale Historielag vært viktig.
26. mars 2012

Styremøte 19.03. 2012.

Walter Husebø påtar seg ledervervet for 1 år. Holger Susort nestleder. Jostein Selvåg kasserer for 1 år. Grethe Groven sekretær
14. mars 2012

Årsmelding for 2011

  Årsmelding 2011.   Pr. 31/12 2011 hadde laget 380 medlemmer, som er en liten nedgang fra i fjor. Økonomien er god. Laget er knyttet til […]