Møter

26. mars 2012

Styremøte 19.03. 2012.

Walter Husebø påtar seg ledervervet for 1 år. Holger Susort nestleder. Jostein Selvåg kasserer for 1 år. Grethe Groven sekretær
14. mars 2012

Årsmelding for 2011

  Årsmelding 2011.   Pr. 31/12 2011 hadde laget 380 medlemmer, som er en liten nedgang fra i fjor. Økonomien er god. Laget er knyttet til […]
9. desember 2011

Julemøte 2011 – Admiral Bjørn Bruland: ”Mitt liv som pensjonist”.

Julemøte 28/11 2011, Hafrsfjordsenteret.   Leder i MHL, Ivar Vaula ønsket omkring 85 medlemmer velkommne. Deretter sang forsamlingen ”Glade jul”. Etter en kort orientering, bl.a. om […]
1. november 2011

Høstmøte 2011 – den 17.10. – Gunnar Skadberg: Jens Zetlitz

Nestleder i laget, Walter Husebø ønsket ca. 80 medlemmer velkommen. Han ga deretter ordet til Gunnar Skadberg som fortalte om dikteren Jens Zetlitz   Jens Zetlitz […]