Møter

1. november 2013

Velkommen til nytt møte i Madla Historielag

Mandag 2.desember blir det «jule»møte i historielaget.         Kaare Inge Lindboe blir med og vil kåsere om ”Glade guttedager”. Han vokste opp i […]
29. august 2013

Gunnar Roalkvam kommer til høstmøtet

Forfatteren og historikeren Gunnar Roalkvam kommer til høstmøtet mandag 21. oktober 2013. Han har emnet: «Fra bygd til by – da Madla kom inn i Stavanger». […]
21. mars 2013

Årsmøte i Madla Historielag

Walter Husebø ønsket velkommen til årsmøtet. 1      Valg av møteleder og referent, Walter Husebø og Grethe Groven foreslått og valgt. 2      Innkalling og dagsorden godkjent. 3      […]
12. januar 2013

Årsmøte 11.03.13

Madla Historielag har sitt årsmøte 11. mars 2013 kl 19.oo på Hafrsfjordsenteret. Etter årsmøtet er det foredrag av Erik Ettrup, – «Festung Stavanger». Han tar for seg […]