Møter

29. januar 2014

Svein Inge Årrestad i Historielaget

Møte i Hafrsfjordsenteret mandag 24. februar 2014 kl.19.00. Årrestad er fra Nærbø og er en velkjent kåsør her i distriktet. Han vil ta for seg: “Muntre […]
1. november 2013

Velkommen til nytt møte i Madla Historielag

Mandag 2.desember blir det “jule”møte i historielaget.         Kaare Inge Lindboe blir med og vil kåsere om ”Glade guttedager”. Han vokste opp i […]
29. august 2013

Gunnar Roalkvam kommer til høstmøtet

Forfatteren og historikeren Gunnar Roalkvam kommer til høstmøtet mandag 21. oktober 2013. Han har emnet: “Fra bygd til by – da Madla kom inn i Stavanger”. […]
21. mars 2013

Årsmøte i Madla Historielag

Walter Husebø ønsket velkommen til årsmøtet. 1      Valg av møteleder og referent, Walter Husebø og Grethe Groven foreslått og valgt. 2      Innkalling og dagsorden godkjent. 3      […]