Møter

16. oktober 2010

Høstmøte 2008 – T Kindingstad: Arne Rettedal

Anne Torill Stenberg: Bibeliotekfilialen på Madla.                                   Møtet den 13.oktober ble ledet av formann Ivar Vaula. Der var ca. 50 frammøtte. Ordet ble først gitt til Anne Torill […]
16. oktober 2010

Høstmøte 2009 – T.Titlestad: Sagaen om Olav den hellige

Leder Ivar Vaula ønsket velkommen til de frammøtte og til professor Torgrim Titlestad. Nesten 70 medlemmer hadde funnet veien til Hafrsfjordsenteret denne kvelden. Torgrim Titlestad ga […]
16. oktober 2010

Årsmøte 2009 – Thore Jørpeland: “Slekter i Madla”

Årsmøtet i Madla Historielag blei holdt på Hafrsfjordsenteret mandag den 16. mars 2009. Rundt 90 medlemmer møtte. Formannen i laget, Ivar Vaula, ønsket de frammøtte velkommen. […]
16. oktober 2010

Høstmøte 2010 – A.Skarsten:”Med Sjøleik til Aberdeen – 1941″

Leder i Madla Historielag Ivar Vaula, ønsket de ca. 70 frammøtte velkomne til høstmøtet den 10. oktober. Han fortalte så om Madlafilmen som nå er kommer […]