Møter

30. oktober 2010

Høstmøte 2005 – Madlas tidligere historie

Fra Madlas tidligere historie og framover. Kåseri av div. styremedlemmer den 17.10. Høstmøte i Madla Historielag En fullsatt sal av vitebegjærlige Madlabuer hadde satt seg stevne […]
30. oktober 2010

Høstmøte 2006 – S.I. Langhelle: Religiøse svar på…

Svein Inge Langhelle:Religiøse svar på endringer i samfunnet.  Om lag 60 hadde funne vegen til Hafrsfjordsentere mandag 16.0ktober.   Som kåsør var Svein Inge Langhelle innbeden. […]
16. oktober 2010

Høstmøte 2007 – G.Roaldkvam: Samvirkebevegelsen

Leder av Madla Historielag, Per Olav Tveita, kunne ønske en fullsatt forsamlingssal på Hafrsfjordsenteret velkommen til møte mandag 22. oktober. Kveldens tema var samvirkebevegelsen – da […]
16. oktober 2010

Høstmøte 2008 – T Kindingstad: Arne Rettedal

Anne Torill Stenberg: Bibeliotekfilialen på Madla.                                   Møtet den 13.oktober ble ledet av formann Ivar Vaula. Der var ca. 50 frammøtte. Ordet ble først gitt til Anne Torill […]