Møter

6. november 2010

Årsmelding for 2007

Madla Historielag (MH) har pr. 31.12.07, 388 medlemmer, og økonomien er god. Formelt er vi knyttet til Rogaland Historie- og Ættesogelag ved gjennomgående medlemskap, og til […]
6. november 2010

Årsmelding for 2008

ÅRSMELDING FOR MADLA HISTORIELAG; 2008. Madla Historielag har 413 medlemmer pr. 31.12.2008, en økning på 31 iforhold til året før. Økonomien er god. Laget er knyttet […]
6. november 2010

Årsmelding for 2009

Pr. 31/12 2009 hadde laget 400 medlemmer, en reduksjon på 13 fra året før. Økonomien er god. Dette året har laget fått tilgang til tippemidler gjennom […]
3. november 2010

Julemøte 2002 – T.Titlestad: Erling Skjalgson som frihetsymbol

Referat fra julemøte for Madla Historielag 2.desember 2002 i Hafrsfjordsenteret. Formannen Per Olav Tveita kunne ønske nærmere 110 fremmøtte velkommen til julemøte. I starten arbeidet historielaget […]