Møter

6. november 2010

Årsmelding for 2003

Årsmelding 2003 – Madla Historielag. 2003 har vært et godt arbeidsår for Madla Historielag. Det har vært stor aktivitet, og oppslutningen om våre arrangementer er høy. […]
6. november 2010

Årsmelding for 2004

Årsmelding 2004 – Madla historielag. Styret har i 2004 bestått av: Per Olav Tveita (leder), Turid Vaula Johnnessen, Oddvar Høiland, Torbjørn Frafjord, John A. Aasland, Sigrun […]
6. november 2010

Årsmelding for 2005

Madla Historielag (MH). Årsmelding 2005. Styret har i 2005 bestått av: Per Olav Tveita, Turid Vaula Johannessen, John A.Aasland, Torbjørn Frafjord, Jostein Selvåg,Ingeborg Mikalsen, Walter Husebø, Bjørg Vårli, […]
6. november 2010

Årsmelding for 2006

Madla historielag. Årsmelding pr. 1. januar 2007. 2006 har vært et godt arbeidsår for Madla historielag. Vi er ved årsskiftet 384 medlemmer, og økonomien er god. […]