Bydelsvandring 1992 – Hafrsfjord bro

Mr. Madlakrossen – Parlow Pedersen
24. oktober 2010
Donevikstraen – Sunde
26. oktober 2010

8 november 1992 arrangerte Madla historirlag ”Madlatreff” ved Hafrsfjordbrua. 70 personer møtte fram. Svein M. Olsen, forfatter av ”Bruer og veier i Rogaland” møtte opp med en flott stand fra Statens veivesen.


Han tok for seg generell brubygging i Rogaland og spesielt om den første Hafrsfjord bru som sto ferdig i 1925. Den erstattet ferjen fra Buseneset til Jåsund, og var en naturlig fortsettelse av veien fra Madlaforen til Sunde som ble påbegynt i 1922. Bruen kunne svinge om en akse slik at båter med høy mast kunne passere under. Det var bare en veibane. På grunn av økende trafikk ble ny bru bygget i 1966, men fundamenter til den gamle står ennå. (nå i 2005 er også denne broen for trang og det planlegges nå tunell under Hafrsfjord fra Madla til Tananger, red.anm.)


Gustav Amundsen (98) og Konrad Veastad (95) ble intevjuet av Thore Jørpeland, og de fortalte levende fra tiden 1905-25 da all trafikk fra Sunde til Jåsund foregikk med flåteroing av folk og fe. De husket også godt da den tyske Zeppelineren havarete i Gandsfjorden-Godeset-Grannes, og til slutt på Sunde. Den var svær, hele 160 m lang og 23 m i tverrmål. Besetningen var på 16 mann. Disse ble etter hvert plukket opp og internert av norske soldater. Skroget på Sunde ble ribbet, blant annet ble duken brukt til laken, bluser og bleier etter utkoking av olje. Adolf Fjelde fraktet motorene med hest og kjerre inn til Madlaleiren. Til slutt ble restene av skipet sprengt i luften under en enorm gasseksplosjon.


Berg Larsen, sønn av brovkteren fortalta så mangt og mye om den gamle brua, og Erling Berge presiserte hvor viktig veien og bua ble for dem som hittil hadde levd noe isolert ute på Nord-Sunde. Brua ble også viktig for de på Randaberg.

Oddvar Høiland hadde fått til varm kaffe og saft i det rufsete og kalde novemberværet.

Del denne siden
  •  
  •  
  •  

Legg igjen en kommentar