Årsmøte 2017

Årsmøte Hafrsfjord senteret tirsdag 21 februar 2017 kl 1900.
15. februar 2017
Vårmøte18 April – Hafrsfjordsenteret
2. april 2017

Årsmøte ble avholdt 21/2 1900 – 2115 på Hafrsfjordsenteret.

Møtet ble åpnet av Magne Bø, leder. Dagsorden:
1. Årsmelding, nye vedtekter, regnskap og valg.
Gjennomgang av årsmelding og nye vedtekter v/ Leder Magne Bø. Årsmelding og nye vedtekter § 1b og c vedtatt. Regnskap og balanse v/Kasserer Jostein Selvåg – godkjent og valg v/Holger Susort.
De i styret som var på gjenvalg ble gjenvalgt. Arvid Tjensvoll ønsket ikke gjenvalg. Til erstatning for Arvid ble valgt: Inge Ullestad

2. Foredrag om ferjing over Hafrsfjord og om gamle Hafrsford bru v/ Gunnar Skadberg.

Gunnar holdt et interessant foredrag om ferjedrift mellom Hestnes og Meling med stor og liten robåt, om veien over Revheim fram til Sunde som ble bygd som nødsarbeid, om byggingen av gamle Hafrsfjord bru og om dens første brovokter Bernt Larsen.

3. Foredrag om større veiprosjekter i Madla. Kari Raustein, Kommunalstyret for byutvikling viste kart og gikk gjennom hovedtraséer for buss. Traséen rv 509 frem til Hafrsfjord bru er nå vedtatt. Strategi for transport er nullvekst for biltrafikk. All økning i trafikk skal tas i form av kollektivtransport, sykkel og gange. Hun opplyste også at krigsminnene ved Hafrsfjord bru ikke ville bli tatt vare på.

4. Redaksjonskomitéen for “Madla i forandring” ble hedret med utdeling av blomster.

Del denne siden
  •  
  •  
  •  

Legg igjen en kommentar