Årsmøte i Madla Historielag tirsdag 23.02.2016

John Skien kommer til årsmøtet tirsdag 23. februar 2016
31. januar 2016
Dagstur til Jøssingfjord, Helleren og Sogndalstrand
26. februar 2016

Styreleder i Madla Historielag, Magne Bø, ønsket velkommen.

Han leste følgende årsmelding:

Årsmelding 2015.

Pr. 31. desember 2015 hadde laget 305 betalene medlemmer. Dette er noenlunde som fjoråret og mer oversiktlig etter at vi tok over medlemsregisteret lokalt. Økonomien er god, laget er knyttet til Rogaland Historielag ved gjennomgående medlemskap og til Landslaget for lokale historielag ved årlig kontingent.

Styret:

Styret i 2015: Magne Bø Leder, Arvid Tjensvoll nestleder, Holger Susort sekretær, Jostein Selvåg kasserer. Styremedlemmer: Liv Bodil Kallelid, Reidar Lerang , Gry Thengs, Sverre Sunde og Martin Wølstad. Helene Bjørntvedt.

Redaksjonskomiteen for årbokaMadla i forandring”:

John A. Aasland leder, Jostein Selvåg økonomiansvarlig, Martin Wølstad sekretær. Videre Turid Vaula Johannessen, Walter Christensen, Walter Husebø, Thore Jørpeland, Kate Elin Norland. Leder av Omega Trykk, Kjell Petter Bakken, har vært til stor hjelp under utarbeidelse av boken.
Status ved salg i desember 2015 av årets årbok og restopplag av tidligere utgaver ved utgangen av året: ca 110 000 Kr.,-

Styremøter:

Det er i 2015 avholdt 6 styremøter og behandlet saker.

I 2015 har Madla Historielag hatt følgende arrangementer:

16.Februar
Årsmøte. Atle Skarstein var invitert til å snakke om den tyske invasjonen av flyplassen på Sola i 1940,med lyd og film.

20. april:
Møte Harfrsfjord-sententeret Madla Historielag

Vi fikk besøk av Lisabet Risa fra Statsarkivet i Stavanger. Om fotokåseriet sitt sier hun:“Vi tek utgangspunkt i den tradisjonelle bildekunsten som det nye fotografiet erstatta etter at det kom til Stavanger i 1842.

Widerøe-bilder over Madla – Stavanger Byarkiv.

Widerøe’s bildesamling på flere tusen bilder som er tatt i perioden 1952-59 er tilgjengelig på Stavanger Byarkiv. Her er ca. 250 fra Madla bydel. Historielagene i Stavanger er forespurt om hjelp med opplysninger i sine bydeler. For arbeidet får historielaget plukke ut 250 bilder. Dette representerer 25.000 kroner. 9 medlemmer i Historielaget har vært involvert her. Det er brukt nærmere 100 timer over 28 arbeidsdager. Bildene er lett tilgjengelige for alle. Gå inn på www.Stavangerbilder.no

18.11.2015
Walter Husebø – prosjektansvarlig

Madla gamle kirkegård er på ca 1 dekar og ligger mellom Regimentveien og Hafrsfjord skole. Madla historielag har nå laget en åpning i flettverksgjerdet slik at en kan gå inn på gården over skolens område. Åpningen fins ved det nordre hjørne av skolens balløkke.
Det sto en kirke her som ble revet for 150 år siden da ny kirke ble bygd på Revheim. Den gamle kirken er nevnt skriftlig i år 1298. I dag står det en høy gravstøtte av støpejern over graven til Johanna Margarethe Smith, død 1820.

Madla historielag vil arbeide for å få kirkegården rehabilitert, satt opp info-tavler, skiltet m.m. Mvh Reidar Lerang

Vår og høst 3 foredrag.
Madla Bydelshus og Madlamark Skole, Madlamark Kirke der vi tok for oss Madlagårdene.

v/Holger Susort,Tore Jørpeland ,Ivar Dahle og Walter Husebø.
Madla Historielag dro til Færøyane Olsok feiring 27. juli – 3. august 2015 med 9 deltakere.

Bydelsvandring Sunde.

27.sep. kl. 13.00 fra Sunde skole mot Kvernevik. Arkeologisk Museum orienterte.

28.Oktober Høstmøte Prest og i Madla i 30 år.
Einar Arne Garlid startet med å understreke at det han ville snakke om ikke skulle være sjølskryt, men at han ville prøve å få frem det han var takknemlig for at han har fått være med på.

2.Desember.
Julem
øte: Engwall Pahr-Iversen hadde kåseri om Pilt-Ola i Historielaget.

Grøt, kaker og kaffe. God stemning og cirka 90 personer hadde funnet veien. Representasjoner:

25: April
Årsmøtet for Rogaland Historielag på Aksdal i Tysvær, Jostein Selvåg representerte MH. Tysvær Historielag er i år vertskap for møtet.

15.Desember
Rog. Historielag Verksgata 54 Hetland Madla bok prosjekt. Magne Bø og Martin Wølstad.

Komiteen for Hjemmesiden og lagring av digitale arkiv:

Ansvarlig: Walter Christensen, Holger Susort og Walter Husebø.

Prosjekt Madla Middelalderkirke:

Komite: Liv Bodil Kallelid, Reidar Lerang, Kate Elin Nordland, Walter Husebø og Martin Wølstad.

Prosjekt Madla Kirke: 150 år 20. september 2015 Reidar Lerang

Materialer og eiendeler:

MHL har ordning med Ivar Vaula om leie av kontorlokale med lagringsmulighet for eiendelene våre. Det har vært fare for at lagerbeholdningen av bøker skulle bli ødelagt på grunn av fuktig luft. Styret har derfor sett seg nødt til å la kontorlokalene være oppvarmet gjennom vinterhalvåret.

Hetland/Madla-prosjektet:

Rogaland Historielags bokprosjekt om Hetland og Madla går sakte videre. Ikke alle historielag i den gamle Hetland Kommune har vært like ivrige i prosjektet. Rogaland Historielag har derfor tatt initiativ til å få fortgang i arbeidet.
.
Drøsen:
1. og 3. onsdag i måneden samles lagsmedlemmer på «Handelslagets kafé» til drøs om løst og fast om oppvekst på Madla. Frammøte 8 – 15 personer. Fremdeles savner damer og flere fra Revheim og Sunde. Frammøte kl. 10.30.

Annonsering og presentasjon:

MHL har et nært samarbeid med bydelsavisa ”Nordvesten”. Walter Husebø har jevnlig sine småstykker med betraktninger fra drøsen på Handelslaget. Møter forsøkes annonsert i

Nordvesten,Mortepumpen ,Sydvesten og Stavanger Aftenblad. Vi bruker også vår egen hjemmeside – http://madla-historielag.no til annonsering mm.samt mail til medlemmer.

For styret i MHL.Magne Bø, leder.

Regnskap 2015

Deretter ble det regnskapet lagt fram. Det viser at økonomien i laget er svært god. Regnskapet var revider og godkjent av revisor Morten Skilbred

 

Valg:

Følgende sa seg villig til å fortsette i styret:

Magne Bø

Jostein Selvåg for 1 år

Godkjent av årsmøtet

 

Følgende tar ikke gjenvalg:

Martin Wølstad

Reidar Lerang

Holger Susort

Sverre Sunde

 

Valgnemndas forslag:

Ove Braaten fra Sandal

Håkon Skorge fra Revheim/Sunde

Tone Sunde fra Revheim

Arild Topdahl fra Madlamark

Alle ble valgt med akklamasjon.

 

Revisor:

Morten Skilbred vil fortsette

 

Valgkomite:

Følgende er ikke på valg:

Turid Vaula

Erna Eriksen

 

Walter Husebø går ut.

Inn kommer Holger Susort

 

Del denne siden
  •  
  •  
  •  

Legg igjen en kommentar