Årsmøte i Madla Historielag

Svein Inge Årrestad i Historielaget
29. januar 2014
NYERE ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER PÅ MADLA/REVHEIM
26. mars 2014

Årsmøte den 24. februr 2014 kl. 19.00 i Hafrsfjordsenteret.

På slaget 19.00 kunne Holger Susort, leder i Madla Historielag, ønske ca. 70 frammøtte og kveldens kåsør, Svein Inge Årrestad, velkommen til årsmøte.

Årsmøtet tok til med valg av møteleder. Til møteleder blei valgt Holger Susort.

Godkjenning av årsmelding: Årsmelding var sendt ut etter vedtektene og blei lagt fram av møteleder. Det var ingen kommentarer til årsmeldingen som blei godkjent enstemmig.

Godkjenning av regnskap: Revidert regnskap blei delt ut i møte og blei lagt fram av kasserer. Det viste et overskudd på vel kr. 80000. Det gode resultatet skyldes i hovedsak godt salg av lagets årbok ”Madla i forandring”. I den forbindelse nyttet han anledningen til å takke Madla handelslag for å ha stillet salgsplass til rådighet for oss. Det var heller ingen kommentarer til regnskapet som blei godkjent enstemmig.

Valg: Leder av valgkomiteen, Kate Elin Norland la fram valgkomiteens forslag til nye personer til styret og ledet valget. Øvrige medlemmer av valgkomiteen var Ivar Dahle og Walter Husebø. Leder, Holger Susort ønsket ikke gjenvalg som leder, men sa seg villig ti å fortsette som styremedlem. Som ny leder foreslo valgkomiteen Magne Bø. Styremedlem Trygve Steinskog ønsket å gå ut av styret. I hans sted foreslo valgkomiteen Gry Vikhammer Thengs. De øvrige styremedlemmene som var på valg hadde sagt seg villige til å fortsette.

Magne Bø blei så valgt til leder med akklamasjon.

Som styremedlemmer for 2 år blei valgt: Holger Susort, Sverre Sunde, Gry Vikhammer Thengs og Martin Wølstad. Jostein Selvåg ble, etter eget ønske, valgt for 1 år. Morten Skilbred blei gjenvalgt som revisor, også det for 2 år. Turid Vaula Johannessen blei valgt til nytt medlem i valgkomiteen for 3 år etter Kate Elin Norland. Alle valg blei foretatt med akklamasjon. Valgkomiteen for 2014 består da av Ivar Dahle, Walter Husebø og Turid Vaula Johannessen.

Etter at valget var over takket møteleder Trygve Steinskog for styreinnsats i 5 år.

Så var det kåseri ved Svein Inge Årrestad. Han begynte med å fortelle om sin mors  stemor, Emma Nielsen Øgreid   (1867 – 1947). Hun startet Norges første soldathjem i 1895 i tilknytning til Madlamoen og kalte det Heimly som vi kjenner som det store huset med adresse Kompani Linges vei 23. Det opprinnelige huset blei påbygd i 1897, 1905 og 1908 Her var det lesesal og kafe, og også andakt. Det blei kalt soldatmisjon. Årrestad fortalte at hun også prøvde seg på de tyske under krigen med sin soldatmisjon, men med dårlig resultat, Heimly blei visstnok stengt. Men det religiøse innslaget i livet hennes var sterkt. Det resulterte i Strømvik barnehjem, opprettet i 1910, spesielt rettet mot vanskeligstilte, ugifte mødre. Hun hadde også sin egen menighet, Arken ,i et hus  ved Breiavatnet. Øgreid bygde på huset en hel etasje. Det står ennå, og huser nå ”Tante Emmas hus”. (Noe av dette tatt fra Stavanger byleksikon)

Han fortsatte så med sitt hovedtema, på fornøyelig vis, ”På jakt etter røttene” med småspark både hit og dit; ikke minst til” det norske ” Amerika. ”Planlagte ekteskap” var han også innom, bygdesmeden  som sleit med herdinga av ljåblada, lovte bort både dattera og halve garden til nabosmeden som kunne den kunsten. – Slektsprogrammet ”Geni”, slektsfloppen som han kalte det, var også omtalt; ”du kan bli i slekt med mest  kem du vil”, og da fortrinnsvis kjendtfolk  som Harald Hårfagre eller kanskje Henik den 8.? ” Nei, vannari kongane og kjendissane  –   – ”.

Etter en pause med kaffe og kringle, slapp Årrestad til igjen. Denne gang med ”stubbar” og historier fra så vel Jæren som fra det blide Sørlandet og distriktene lenger nord langs kysten.  Og vi humret fornøyd med og hygget oss.

Så var det slutt for kvelden, noen opplysninger til slutt:

Den 7. april, møte på Hafrsfjordsenteret, kl. 19.00, arkeolog  Krister S. Eilertsen kommer og forteller om de senere arkeologiske utgravingene i vårt område.

Den 25. mai, vårtur til Sirdalen, tur på ca. 9 timer med avgang kl 09.00. Gyadalen, om Tonstad og videre til Sinnes og hjemover ned Hunnedalen.

Vel møtt!

Referent: Martin Wølstad.

Del denne siden
  •  
  •  
  •  

Legg igjen en kommentar