Årsmøte 1995 – Diskusjonsmøte.

Årsmøte 1996 – G. Roalkvam: Gamle verdier og lokale tradisjoner.
31. oktober 2010
Årsmøte 1994 – Lars Ropeid: Sandal + diskusjon
31. oktober 2010

Vel 50 personer møtte til årsmøtet på Sanitetshuset 6.3.95.


Hele styret fra 1994 ble gjenvalgt under ledelse av formann i valgkomieen, Per Roth. Medlemstallet er 207.


Kasserer Knut Skorge meddelte at vi nå hadde kr. 30.000- i banken.

Lars Ropeid etterlyste retningslinjer for utnevnelse av ærsemedlemmer.

Bjarne Humberset hadde laget til et sanghefte og det ble brukt mens vi spiste vafler og lefser med kaffe til.

Nestleder Oddvar Høiland viste bilder og kåserte om historielagets virksomhet.


Under debatten etterpå kom følgende fram:

Lars Ropeid tok opptanken om ”et sted å være”, dvs. en arbeidsplass for Madla historielag. Han viste til at vi hadde fått tilbud om å disponere deler av låven til Hinnaland i Regimenveien, og foreslo at en komite skulle se nærmere på dette.


Arne Molaug mente at innsamling av gamle ting på Madla var noe misforstått romantikk. Det var fullt mulig å få gamle jordbruksgjenstander fra Jæren, der det var overskudd på dem.
Lars Ropeid viste til Strand bygdemuseum som en mulig modell.


Walter Christensen mente at mange medlemmer i laget burde utnyttes bedre, slik at ikke belastningen på styret ble for stor.

Del denne siden
  •  
  •  
  •  

Legg igjen en kommentar