Øysteinsvarden – Sunde

Øygarden – Sunde
5. november 2010
Årafeta – Sunde
5. november 2010

Søra Sunde. Har fått navnet etter en Øystein.

Comments are closed.