Øygardsveien – Sunde

Ørnaberget – Kvernevik
2. november 2010
Ekrestubben – Sunde
3. november 2010

Sidevei til Krossbergveien. Ødegård, Austerheimgården ble etter svartedauen nyttet som utmark og beitemark av bøndene på Sør-Sunde.

Del denne siden
  •  
  •  
  •  

Legg igjen en kommentar